วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

แมลงสองง่าม

แมลงสองง่าม
ไม่มีเมตามอร์โฟซีส (Ametamorphosis) เป็นการเจริญเติบโตแบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
เติบโตโดยการขยายขนาดและสัดส่วน
ไข่ (egg) ® ตัวอ่อน (young) เหมือนตัวเต็มวัย แต่เล็กกว่า ® ตัวเต็มวัย (adult)

3 ความคิดเห็น: